Konfiskace majetků z výzkumu za roky 2008 - 2017 na popud prostějovských soudkyň Adély Pluskalové, Karin Vrchové a Ivony Otrubové.


ANALOGICKY JEDNALY SOUDKYNĚ OS V PROSTĚJOVĚ V DALŠÍCH LETECH 2010 - 2017 PŘES POVĚDOMÍ O MARNÝCH ŽÁDOSTECH O POLICEJNÍ OCHRANU A SPÁCHANÝCH ZLOČINECH➤➤➤➤➤