Odvolání prokurátora Okresního státního zastupitelství v Prostějově Mgr. Ivo Černíka a jeho návrhy na konfiskaci výzkumnické farmy v Ospělově za úrody konopí od roku 2008 - 2017 v odvolání Krajskému soudu v Brně s návrhy trestu 3 roky vězení Mgr. Dušanu Dvořákovi a v roce 2017 také s návrhem exekuce výzkumnické farmy v Ospělově, odrůdy Cannabis sativa, Friedrich Niietzsche (dat. 11.9.2006, rozpor s § 5, odst. 5 a 29 zákona o návykových látkách ve znění do neoznámené novely č. 50/2013 Sb. dne 1.4.2013 (MZ, OPL, SAKL, SUKL: dovoz cannabis flos), resp. 1.4.2014 (MZ, OPL, SAKL a SUKL: pěstování cannabis flos)

SROVNEJ rok 2010 a rok 2017 
Odvolání státního zástupce OSZ v Prostějově Mgr. Ivo Černíka ze dne 3.1.2011 č.j. 1 ZT 11/2010-153 proti rozsudku OS v Prostějově ze dne 27.10.2010 č.j. 2 T 104/2010 - 666 a odvolání státního zástupce OSZ v Prostějově Mgr. Ivo Černíka  ze dne 18.9.2017 č.j. ZT 397/2015-56 proti rozsudku OS v Prostějově dne 25.5.2017 č.j. 11 T 130/2016 s návrhy trestu vězení Mgr. Dušanu Dvořákovi 3 roky nepodmíněně a dne 18.9.2017 také s návrhem na konfiskaci výzkumnické farmy v Ospělově. 


➤ 
Konfiskace úrody 2008 a 2009 dne 18.9.2009
Odvolání Krajskému soudu v Brně od státního zástupce OSZ v Prostějově Mgr. Ivo Černíka ze dne 3.1.2011 č.j. 1 ZT 11/2010-153 
Příkaz k domovní prohlídce na popud státního zástupce OSZ v Prostějově Mgr. Ivo Černíka dne 17.8.2009 pod č.j.  0 Nt 815/2009 vydala soudkyně Okresního soudu v Prostějově JUDr. Adéla Pluskalová (před podáním obvinění dne 19.1.2010 šetřeno Policií ČR jako trestný čin Mgr. Dušana Dvořáka od 12.8.2009 pod č.j. KRPM-10511- 5/TČ-2009-071271)
Obžalobu na Mgr. Dušana Dvořáka za nedovolenou výrobu konopných drog/léčiv (úroda 2008-2009)státního zástupce OSZ v Prostějově Mgr. Ivo Černíka  pod č.j. 2 T 104/2010 soudila a opakované návrhy na obnovu  řeší soudkyně Okresního soudu v Prostějově Mgr. Ivona Otrubová 
Konfiskace 2016 realizovaná dne 17.10.2016 
Příkaz k domovní prohlídce na návrh státního zástupce OSZ v Prostějově Mgr. Ivo Černíka dne 12.10.2016 pod č.j. 0 Nt 1362/2016 vydala  soudkyně Okresního soudu v Prostějově Mgr. Ivona Otrubová 
Obžalobu Mgr. Dušana Dvořáka za nedovolenou výrobu konopných drog/léčiv (úroda 2016)  na návrh státního zástupce OSZ v Prostějově Mgr. Ivo Černíka soudí pod č.j. 3 T 131/2017 soudkyně Okresního soudu v Prostějově JUDr. Adéla Pluskalová 
➤Odvolání státního zástupce OSZ v Prostějově Mgr. Ivo Černíka ze dne 3.1.2011 č.j. 1 ZT 11/2010-153 Mgr. Dušan Dvořák, ani Mgr. Radomíra Dvořáková a jejich advokát vůbec neznali, přesto nebyla poškozená odborná společnost Konopí je lék,z.s., Mgr. Radomíra Dvořáková a Mgr. Dušan Dvořák odškodněni a Mgr. Dušan Dvořák byl Krajským soudem v Brně dne 9.3.2011 č.j. odsouzen se smyšlenkou soudců také dalších senátů Krajského soudu v Brně posuzujících odvolání a stížnosti Mgr. Dušan Dvořáka s justičním bludem a faulem soudců odvolacího soudu v tvrzení, že neoznámená novelizace § 8 zákona o návykových látkách zákonem č. 141/2019 Sb.  ve věci výroby (konopných) drog (léčiv) nepodléhá oznamovací proceduře ve smyslu Směrnice 98/34/ES, protože údajně zákon o návykových látkách není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku a trestní spor ve věci jeho výroby a výzkumu v rozporu s judikaturou Soudního dvora a čl. 267 Smlouvy o fungování Společenství nepodléhá Soudnímu dvoru k projednání předběžné otázky, protože konopí je údajně také navíc prekurzor, tzn. chemická látka k výrobě chemických drog, když tento blud absolutně vylučuje zákon o prekuzorech drog a stanoviska a posudky znalců a znaleckého ústavu Přírodovědecké fakulty v Olomouci. Tento brutální justiční faul a dále letité nevyjadřování se obecní a odvolací a dovolací a ústavní justice k spáchaným zločinům prostějovských soudců a státních zástupců při porušování čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech schválili jako zákonné jednání další soudci odvolacího Krajského soudu v Brně pod č.j. 4 To 505/2012, 8 To 198/2014, 5 To 174/2014, 9 To 43/2015, 5 To 45/2015, 5 To 317/ 2015, 4 To 271/2015, 4 To 273/2015, 9 To 408/2016, 5 To 297/2017, 7 To 118 /2017
Konfiskace úrody 2008 a 2009 dne 18.9.2009
Odvolání Krajskému soudu v Brně od státního zástupce OSZ v Prostějově Mgr. Ivo Černíka ze dne 3.1.2011 č.j. 1 ZT 11/2010-153 
Příkaz k domovní prohlídce na popud státního zástupce OSZ v Prostějově Mgr. Ivo Černíka dne 17.8.2009 pod č.j.  0 Nt 815/2009 vydala soudkyně Okresního soudu v Prostějově JUDr. Adéla Pluskalová (před podáním obvinění dne 19.1.2010 šetřeno Policií ČR jako trestný čin Mgr. Dušana Dvořáka od 12.8.2009 pod č.j. KRPM-10511- 5/TČ-2009-071271)
Obžalobu na Mgr. Dušana Dvořáka za nedovolenou výrobu konopných drog/léčiv (úroda 2008-2009)státního zástupce OSZ v Prostějově Mgr. Ivo Černíka  pod č.j. 2 T 104/2010 soudila a opakované návrhy na obnovu  řeší soudkyně Okresního soudu v Prostějově Mgr. Ivona Otrubová 
Konfiskace 2016 realizovaná dne 17.10.2016 
Příkaz k domovní prohlídce na návrh státního zástupce OSZ v Prostějově Mgr. Ivo Černíka dne 12.10.2016 pod č.j. 0 Nt 1362/2016 vydala  soudkyně Okresního soudu v Prostějově Mgr. Ivona Otrubová 
Obžalobu Mgr. Dušana Dvořáka za nedovolenou výrobu konopných drog/léčiv (úroda 2016)  na návrh státního zástupce OSZ v Prostějově Mgr. Ivo Černíka soudí pod č.j. 3 T 131/2017 soudkyně Okresního soudu v Prostějově JUDr. Adéla Pluskalová 
➤Odvolání státního zástupce OSZ v Prostějově Mgr. Ivo Černíka ze dne 3.1.2011 č.j. 1 ZT 11/2010-153 Mgr. Dušan Dvořák, ani Mgr. Radomíra Dvořáková a jejich advokát vůbec neznali, přesto nebyla poškozená odborná společnost Konopí je lék,z.s., Mgr. Radomíra Dvořáková a Mgr. Dušan Dvořák odškodněni a Mgr. Dušan Dvořák byl Krajským soudem v Brně dne 9.3.2011 č.j. odsouzen se smyšlenkou soudců také dalších senátů Krajského soudu v Brně posuzujících odvolání a stížnosti Mgr. Dušan Dvořáka s justičním bludem a faulem soudců odvolacího soudu v tvrzení, že neoznámená novelizace § 8 zákona o návykových látkách zákonem č. 141/2019 Sb.  ve věci výroby (konopných) drog (léčiv) nepodléhá oznamovací proceduře ve smyslu Směrnice 98/34/ES, protože údajně zákon o návykových látkách není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku a trestní spor ve věci jeho výroby a výzkumu v rozporu s judikaturou Soudního dvora a čl. 267 Smlouvy o fungování Společenství nepodléhá Soudnímu dvoru k projednání předběžné otázky, protože konopí je údajně také navíc prekurzor, tzn. chemická látka k výrobě chemických drog, když tento blud absolutně vylučuje zákon o prekuzorech drog a stanoviska a posudky znalců a znaleckého ústavu Přírodovědecké fakulty v Olomouci. Tento brutální justiční faul a dále letité nevyjadřování se obecní a odvolací a dovolací a ústavní justice k spáchaným zločinům prostějovských soudců a státních zástupců při porušování čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech schválili jako zákonné jednání další soudci odvolacího Krajského soudu v Brně pod č.j. 4 To 505/2012, 8 To 198/2014, 5 To 174/2014, 9 To 43/2015, 5 To 45/2015, 5 To 317/ 2015, 4 To 271/2015, 4 To 273/2015, 9 To 408/2016, 5 To 297/2017, 7 To 118 /2017
➤2008-2009 dne 18.8.2009
 Šetřeno Policií ČR od 12.8.2009 pod č.j. KRPM-10511- 5/TČ-2009-071271

➤Odvolání státního zástupce Mgr. Ivo Černíka etc.


Okresní soud v Prostějově dne 18.1.2017
Další obžaloba Mgr. Dušana Dvořáka a další návrh na zahájení dalšího posuzovacího řízení na omezení svéprávnosti Mgr. Dušana Dvořáka přes upozornění místopředsedy odborné společnosti Konopí je lék, z.s. MUDr. Aleše Skřivánka, Ph.D. ze dne 15.12.2017 a ze dne 17.11.2012
 ➤⟸➤


 ➤➤➤➤➤➤➤➤

➤➤